Duyuru : Yatay Geçiş İşlemleri
5 Ocak 2017 Perşembe

Yatay Geçiş Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
 

(1) Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eşdeğer bir lisansüstü programda en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamazlar.

(2)  Yatay geçiş için başvurular en geç yarıyıl başlangıcından 10 gün öncesine kadar yapılır. (Üniversite Akademik Takvimine bakınız)

(3) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak ilgili enstitü kurulunda belirlenir ve  ilan edilir.

 (4) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Tekil Ziyaret : 746
Toplam Ziyaret : 2971