Dilekçe ve Formlar
 

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

 1. Yüksek Lisans Başvuru Formu
 2. Lisansüstü Öğretim Kesin Kayıt Formu
 3. Danışman Değişikliği Talep Formu
 4. Danışman Öneri Formu (Anabilim Dalı Başk. Önerileri İçin)
 5. Danışman Öneri Formu ( Öğrenciler İçin)
 6. 2. Danışman Öneri Formu
 7. Ders Telafi Formu
 8. Ek Süre Talep Formu
 9. Tez Konusu ve Değişikliği Öneri Formu
 10. Yüksek Lisans İntihal Raporu Formu
 11. Yüksek Lisans Tez Teslim Formu 
 12. Tez Değerlendirme Formu
 13. Yüksek Lisans Tez Kabul Tutanağı
 14. Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Öneri Formu
 15. Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu
 16. Tez Düzeltme Formu
 17. Seminer Değerlendirme Formu

 

DOKTORA PROGRAMLARI FORMLARI:

 1. Doktora Başvuru Formu
 2. Doktora Tez Teslim Formu
 3. Doktora Tez Kabul Tutanağı
 4. Doktora Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu
 5. Doktora Tez Savunmaları Jüri Öneri Formu
 6. Doktora Tez Savunma Sınavı İçin Duyuru
 7. Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
 8. Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Dilekçesi
 9. Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı
 10. Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu
 11. Doktora Tez Önerisi Formu (I)
 12. Doktora Tez Öneri Formu (II..)
 13. Doktora Yeterlilik Başvuru Formu
 14. Doktora Yeterlilik Jüri Öneri Formu
 15. Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Tutanağı
 16. Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Tutanağı
 17. Doktora Yeterlilik Sonuç Bildirim Formu

GENEL DİLEKÇE VE FORMLAR

 1. Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
 2. Yatay Geçiş Başvuru Formu
 3. Tezli Yüksek Lisans Program Ders Kayıt Formu
 4. Ders Kayıtlama ve Düzeltme Formu
 5. Kayıt Dondurma Dilekçesi
 6. Not Düzeltme Formu
 7. Mezuniyet (Diploma) Talep Dilekçesi
 8. Araştırma Uygulama İzin Formu

SEMİNER DERSİ FORMLARI

 1. Seminer Dersi Yürütme Kılavuzu
 2. Seminer Konusu ve Sunumu Öneri Formu
 3. Seminer Degerlendirme Formu

 

 

 

Tekil Ziyaret : 2669
Toplam Ziyaret : 9814