Dilekçe ve Formlar
 

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

 1. Yüksek Lisans Başvuru Formu
 2. Lisansüstü Öğretim Kesin Kayıt Formu
 3. Danışman Değişikliği Talep Formu
 4. Danışman Öneri Formu (Anabilim Dalı Başk. Önerileri İçin)
 5. Danışman Öneri Formu ( Öğrenciler İçin)
 6. 2. Danışman Öneri Formu
 7. Ders Telafi Formu
 8. Ek Süre Talep Formu
 9. Tez Konusu ve Değişikliği Öneri Formu
 10. Yüksek Lisans İntihal Raporu Formu
 11. Yüksek Lisans Tez Teslim Formu 
 12. Tez Değerlendirme Formu
 13. Yüksek Lisans Tez Kabul Tutanağı
 14. Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Öneri Formu
 15. Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu
 16. Tez Düzeltme Formu

 

DOKTORA PROGRAMLARI FORMLARI:

 1. Doktora Başvuru Formu
 2. Doktora Yeterlilik Başvuru Formu
 3. Doktora Yeterlilik Jüri Öneri Formu
 4. Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Tutanağı
 5. Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Tutanağı
 6. Doktora Yeterlilik Sonuç Bildirim Formu
 7. Doktora Tez Konusu Öneri Formu
 8. Doktora Tez Konusu Önerisi Toplantı Tutanağı
 9. Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
 10. Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Dilekçesi
 11. Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı
 12. Doktora Tez İzleme Raporu (Öğrenci)
 13. Doktora Tez Teslim Formu
 14. Doktora Tez Kabul Tutanağı
 15. Doktora Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu
 16. Doktora Tez Savunmaları Jüri Öneri Formu
 17. Doktora Tez Savunma Sınavı İçin Duyuru

GENEL DİLEKÇE VE FORMLAR

 1. Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
 2. Yatay Geçiş Başvuru Formu
 3. Tezli Yüksek Lisans Program Ders Kayıt Formu
 4. Ders Kayıtlama ve Düzeltme Formu
 5. Kayıt Dondurma Dilekçesi
 6. Not Düzeltme Formu
 7. Mezuniyet (Diploma) Talep Dilekçesi
 8. Araştırma Uygulama İzin Formu
 9. Askerlik Tecil Talep Formu (Dilekçesi)

SEMİNER DERSİ FORMLARI

 1. Seminer Dersi Yürütme Kılavuzu
 2. Seminer Konusu ve Sunumu Öneri Formu
 3. Seminer Degerlendirme Formu

 

 

 

Tekil Ziyaret : 4955
Toplam Ziyaret : 16909