Organizasyon Şeması
 

ENSTİTÜ KURUL ÜYELERİ

 Doç. Dr. Fatih GÜRBÜZ
 Enstitü Müdürü

Başkan

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ELBAN
Enstitü Müdür Yrd.

Üye


 

 

 Doç. Dr. Fatih GÜRBÜZ
Matematik ve Fen Bilimleri ABD Başkanı

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Hakan PABUÇCU
İşletme Anabilim Dalı Başkan 

Üye

 Dr. Öğretim Üyesi Ömer DEMİR
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başk.

Üye

Prof. Dr. Abdulkadir YILMAZ
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Üye 

Prof. Dr. Hüseyin IZGAR
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı 

Üye

              Dr. Öğretim Üyesi Safinur ÇELİK
              Temel Eğitim  Anabilim Dalı Başkanı 

Üye

 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 Doç. Dr. Fatih GÜRBÜZ
 Enstitü Müdürü

Başkan

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ELBAN
Enstitü Müdür Yrd.

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet AZKAN
İlahiyat Fakültesi

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Betül KÜÇÜK DEMİR
Eğitim Fakültesi

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Şaduman YILDIZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye

Mehmet ÇAKMAK

Raportör

Tekil Ziyaret : 2455
Toplam Ziyaret : 11084